Ďalšie kolo programu Búrame bariéry je otvorené

Zo začiatkom roka je opätovne možné uchádzať sa o finančnú podporu v rámci tretieho ročníka charitatívneho grantového programu Búrame bariéry, ktorý Nadácia ZSE realizuje v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA.

Finančná podpora z programu do  výšky 1 000 eur je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia, ktorého výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.  

V aktuálnom kole programu je možné žiadosti predkladať do 31.1.2020 prostredníctvom formuláru na stránke www.appa.sk.

Viac informácií o podmienkach programu a spôsobe predloženia projektu nájdete tu.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava