banner

Búrame bariéry

V Nadácii ZSE považujeme už od nášho vzniku za dôležité prispievať svojím konaním k vytváraniu sveta, ktorý bude ešte lepším miestom na život.
Búrame bariéry

Grantový program Búrame bariéry realizujeme už štvrtý rok v spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA. Prostredníctvom programu podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Program Búrame bariéry už štvrtý rok dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím.

Podujatia tohto programu boli rovnako, ako všetky ostatné v minulom roku, poznačené pandémiou a súvisiacimi opatreniami. O to viac nás teší, že napriek situácii sa organizátorom podporených projektov podarilo v prospech ľudí so znevýhodnením vyzbierať takmer 23 tis. eur.

V súčasnosti je otvorený štvrtý ročník programu. Finančnú podporu do výšky 1.000 eur je možné získať na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

V tohtoročnom kole programu bolo možné žiadosti predkladať priebežne od 7.6.2021 prostredníctvom formuláru na stránke https://appa.sk/burame-bariery-2021/. Pre tento rok bolo prijímanie žiadostí ukončené.

Podmienky programu Búrame bariéry 2021

Búrame bariéry Podporené projekty 2017-2021

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava